” Kenmerkend aan werving van nieuw personeel is dat het vaak een ongecoördineerde inspanning betreft ”

Loop je er tegen aan dat de inspanningen die je verricht niet resulteren in voldoende gekwalificeerde kandidaten ?

 Door je wens te vertalen naar een plan en samen te werken met de interne organisatie zul je resultaat gaan zien.

Strategisch recruitment plan

Het maken van een strategisch plan zorgt ervoor dat je grip houd op het proces en de kosten die hiermee gepaard gaan. Dit kan echter alleen als je de Visie en de Missie helder hebt

Ik werk aan de hand van een vaste en heldere structuur om inzicht te krijgen in organisatie en de reeds uitgevoerde activiteiten en resultaten, op basis hiervan maak ik een concreet plan.

Wil je meer weten over onze werkwijze?