Privacy Statement

Skoutz doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

Recht op inzage

U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Skoutz geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen.

Doel van de gegevensverzameling

Skoutz kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over Skoutz of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Skoutz zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van Skoutz wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder.

De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Uw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Skoutz geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers, anders dan de opdrachtgever waar u bij solliciteert. Onze consultants zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten. Overigens kan Skoutz niet garanderen dat een opdrachtgever de door u verstrekte informatie opvraagt, u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan uw eigen carrièrewensen voldoet.

Skoutz verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Gegevensverzameling

Skoutz geeft u de mogelijkheid om middels uw cv en brief te solliciteren op een vacature bij een van onze opdrachtgevers. Op deze wijze kan Skoutz uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen slechts via het Internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf, de opdrachtgever en aan Skoutz. De opdrachtgever kan uw gegevens bewaren voor een eventuele andere vacature, of een te verwachten vacature in de toekomst. Zij zal u dan rechtstreeks benaderen.

Indien u gebruik maakt van de sollicitatieoptie met onze LinkedIn koppeling, is uw LinkedIn profiel de basis van uw sollicitatie. De LinkedIn velden zoals werkervaring en opleiding worden dan doorgestuurd als onderdeel van uw sollicitatie.

Skoutz gebruikt, net als elke website die u bezoekt, cookies om instellingen te onthouden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser automatisch op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Recht op correctie/verwijderen

U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken, danwel verwijderen door een e-mail te zenden. Uw naam wordt dan binnen één werkdag verwijderd uit onze database.

Cookies kunt u zelf verwijderen van uw computer.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling, het plaatsen van een cookie (Nederlandse cookiewet), privacy beleid en de ethische gedragscode van Skoutz.

Disclaimer

De informatie op www.skoutz.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Skoutz. Skoutz besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.skoutz.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Skoutz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.skoutz.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Skoutz toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Skoutz kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Wat goed dat je je door deze zure appel heen hebt weten te bijten!

het gaat hier immers om je eigen privacy